(صفحه اصلی ‌سایت) (به  یاد  پشمک  و  هاریسون)

رام کردن خوکچه هندی

بلند کردن و زمین گذاشتن درست خوکچه

موقع بلند کردن از زمین حتماً با دو دست تمام بدنش را حمایت کنید

بهتر است اولین روزی که خوکچه را به خانه می آورید یک روز او را تنها بگذارید (ابتدا مطمئن شوید حرارت اتاق حدود ۲۵ درجه سانتیگراد است و کمی آب و چند برگ کاهو و چند برش خیار و یک مشت علوفه برای او بگذارید) و از دور مراقب او باشید تا به محیط جدید زندگی عادت کند.

بیشتر خوکچه های تازه وارد از دست شما فرار می کنند، اما وقتی به آنها سبزیجات رشوه می دهید کم‌کم به شما عادت می‌کنند و حتی اجازه می‌دهند بغلشان کنید، صبور باشید!

خوکچه از حرکات سریع و ناگهانی می‌ترسد پس با صدای نرم و حرکت های آهسته آنها را آرام کنید. موقعی که خوکچه را روی پاهای خود می گذارید حوله ای زیرش بیاندازید تا لباستان تمیز بماند.

 موقع بلند کردن از زمین حتماً با دو دست تمام بدنش را حمایت کنید و موقع زمین گذاشتن خوکچه را روی زمین پرت نکنید ، سریع آسیب می بیند.

اگر بدون حمایت کافی و با یک دست او را بلند کنید خیلی تکان می خورد و شاید گاز بگیرد. کودکان ۶ سال به بالا اجازه دارند به خوکچه غذا بدهند و با این روش با او دوست شوند ولی بلند کردن و دیگر کارها را خودتان باید انجام دهید.

هرگز به کودکان اجازه ندهید خوکچه را تنهایی بلند کرده و از قفس خارج کنند چون گاهی خوکچه خودش را تکان میدهد و کودک نگران شده و او را به زمین پرت می‌کند. اگر کودک روش صحیح بلند کردن و زمین گذاشتن خوکچه با دو دست را یاد گرفته باشد، با کمک شما می‌تواند این کار را انجام دهد.