(صفحه اصلی ‌سایت) (به  یاد  پشمک  و  هاریسون)

یک خوکچه خوب است یا دوتا؟

خوکچه ها حیوانات اجتماعی هستند و از دیدن یکدیگر شاد می‌شوند. دو خوکچه همجنس بسیار خوشحال تر از یک خوکچه تنها هستند، با این کار از تولید مثل فراوان هم نگرانی نخواهید داشت.

سازگاری: تصور بر این است که خوکچه های نر با هم نمیسازند در حالی که اینطور نیست و سازگار شدن به اخلاق آنها بستگی دارد، نه جنس آنها . بیشتر خوک چه ها از اینکه در قفس همراهی داشته باشند خوشحال می شوند.

بهترین کار این است که دو بچه یا یک بچه و یک بزرگ سال را همراه کنید، البته در صورت لزوم ۲ بزرگسال را هم می‌توانید با هم سازگار کنید.

باید خوکچه ها را در محیط باز با هم آشنا کنید و یکی دو ساعت مراقب آنها باشید . اگر با هم خوب هستند می توانید آنها را در یک قفس بزرگ تر و تمیز قرار دهید .

در قفس هم یکی دوساعت مراقبشان باشید و اگر دعوا شد فورا با حوله جدایشان کنید خوکچه ها می توانند همدیگر را گاز بگیرند!

قرنطینه : خوکچه جدید را باید دو تا سه هفته پشت درهای بسته اتاق با حرارت ۲۵ تا ۲۶ درجه از بقیه جدا کنید تا مطمئن شوید مریضی ندارد که بقیه را آلوده کند.  ابتدا به خوکچه های قدیمی خود برسید ( غذا و نظافت ) و بعد به خوکچه جدید رسیدگی کنید و غذا بدهید.

پس از مراقبت از هر گروه، دست های خود را شسته و لباس را عوض کنید . با این روش می توانید مطمئن باشید که خوکچه ها هم دیگر را آلوده نمی کنند .