(صفحه اصلی ‌سایت) (به  یاد  پشمک  و  هاریسون)

چند تا خوکچه هندی نگاه داریم؟

چند تا خوکچه هندی نگاه داریم؟

اگر نگران تنها بودن خوکچه هندی خود هستید و به فکر پیدا کردن همراه برایش هستید، جای درستی آمدید. با رعایت چند نکته می‌توانید دوست خوبی برای او پیدا کنید.

خوکچه های هندی اجتماعی هستند و از دیدن یکدیگر شاد می‌شوند. دو خوکچه هندی همجنس، بسیار خوشحال تر از خوکچه تنها هستند. در ضمن از تولید مثل فراوان هم نگرانی نخواهید داشت.

سازگاری: تصور بر این است که خوکچه های هندی نر با هم نمی سازند ولی اینطور نیست!  سازگار شدن به اخلاق آنها بستگی دارد، نه جنس آنها. بیشتر خوک چه ها از اینکه در محل زندگی همراهی داشته باشند خوشحال می شوند.

بهترین کار این است که دو بچه یا یک بچه و یک بزرگ سال را همراه کنید، البته در صورت لزوم دو بزرگسال را هم می‌توانید با هم سازگار کنید.

با محل زندگی مناسب خوکچه آشنا شوید .

باید خوکچه های هندی را در محیط باز با هم آشنا کنید و یکی دو ساعت مراقب آنها باشید. اگر با هم خوب هستند می توانید آنها را در یک قفس بزرگ تر و تمیز قرار دهید .

در قفس هم یکی دوساعت مراقبشان باشید و اگر دعوا شد فورا با حوله جدایشان کنید خوکچه های هندی می توانند همدیگر را گاز بگیرند!

قرنطینه : خوکچه هندی جدید را باید دو تا سه هفته پشت درهای بسته اتاق با حرارت ۲۵ تا ۲۶ درجه از بقیه جدا کنید تا مطمئن شوید مریضی ندارد که بقیه را آلوده کند.  ابتدا به خوکچه هندی قدیمی خود برسید (به آنها غذا بدهید و خوب تمیزشان کنید)، بعد به خوکچه هندی جدید رسیدگی کنید و به او هم غذا بدهید.

پس از مراقبت از هر خوکچه، دست های خود را شسته و لباسهایتان را عوض کنید. با این روش می توانید مطمئن باشید که خوکچههای هندی همدیگر را آلوده نمی کنند.

همراه کردن خوکچه هندی تازه وارد با قبلیها تجربه هیجان انگیزی است و پس از انجامش باید به خود تبریک بگویید، چون گام مهمی در خوشحال کردن این جونده دوست داشتنی بر داشته اید.

فهرستی از نوشته های پر خواننده سایت در پایین قرار دادیم، با خواندن هر یک از آنها می‌توانید دانش خود را در مراقبت از خوکچه هندی بالا ببرید: