(صفحه اصلی ‌سایت) (به  یاد  پشمک  و  هاریسون)

علت پاپکورن شدن خوکچه هندی

علت پریدن و جهیدن خوکچه هندی؟

بله، درست خواندید، هیچ اشتباهی رخ نداده. منظور از «پاپ کورن شدن» ترکیبی از خوشحالی، پرش و جهیدن در خوکچه هندی است.

چرا خوکچه هندی مانند پاپ کورن از جا می پرد؟

تا حالا پیش آمده از خوشحالی به هوا بپرید؟ خوکچه هندی هم شاد می شود و به همین خاطر، هنگام دویدن و یا حتی زمانی که دراز کشیده، ناگهان پرش های سریع و کوتاهی انجام  می‌دهد. 

خوکچه هندی هنگام پریدن تغییر جهت داده، جیرجیر می کند. گاهی مثل یک اسب رام نشدنی جفتک می اندازد!

به خاطر ناگهانی بودن این حالات، به آن پاپ کورن شدن یا «جهیدن مانند ذرت بوداده» می گویند. 

گاهی صاحب خوکچه که برای اولین بار از جا پریدن او را می بیند، می ترسد و  فکر می‌کند خوکچه دچار تشنج شده است؛ اما هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 

جهیدن خوکچه یک رفتار کاملاً عادی است. تا زمانی که خوکچه هندی دوباره کنترل خودش را به دست می گیرد و پرش ها بدون توقف ادامه دارد، از این نمایش شاد لذت ببرید.

علت پریدن خوکچه هندی

اگرچه شادی، دلیل حرکت پاپ کورن است ، اما نباید نادیده گرفت که گاهی خوکچه ها از روی ترس پاپ کورن می شوند. خوب به دلیل جهیدن خوکچه هندی کوچکتان توجه کنید، محیط و موقعیت را بسنجید.

اگر حس کردید که از سر ترس پاپ کورن شده، سریع علت ترس او را از بین ببرید.

خوکچه های هندی حتی اگر ذرت بو ندهند هنوز هم می توانند خوشحال باشند. اگر این شرایط را برای آنها فراهم کنید، مطمئن باشید که آنها خوشحال خواهند بود:

سعی کنید زبان بدن خوکچه تان را یاد بگیرید تا بتوانید بفهمید که آیا استرس دارد ، می ترسد ، بیمار است؟ به این ترتیب می‌توانید بهتر از او مراقبت کنید.

اگر با خوکچه هندی زندگی می‌کنید اما هنوز پاپ کورن شدن او را ندیده اید ، نگران نباشید، چون به این معنی نیست که خوکچه تان خوشحال نیست.  بعضی خوکچه ها کمتر  از جا می‌جهند.

فهرستی از نوشته های پر خواننده سایت در پایین قرار دادیم، با خواندن هر یک از آنها می‌توانید دانش خود را در مراقبت از خوکچه هندی بالا ببرید: